Informacje o Gliwicach

Gliwice - miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Kłodnicą.

Siedziba władz ziemskiego powiatu gliwickiego oraz kurii diecezji gliwickiej.

Miasto przyłączono do Polski w 1945 roku. W latach 1945 - 1950 należało do województwa śląskiego, a w latach 1950 - 1998 do województwa katowickiego.

Gliwice zajmują 17. miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni, 19. miejsce na liście największych miast Polski według ludności, są także 4. największym miastem województwa śląskiego według ludności.

Według danych GUS miasto w dniu 31.12.2014 r. posiadało 184 415 mieszkańców.

Źródło: Wikipedia.pl